شرکت رهیاب جم تهران

صفحه نخست محصولات خدمات مشاوره تقویم نمایشگاه پیوندها تماس با ما

 

خدمات مشاوره

 

 

شركت رهياب جم تهران، با در اختيار داشتن كارشناسان مجرب، توانايي طراحي و اجراي سيستم‌هاي كنترل ترافيك و ITS را در زمينه‌هاي زير دارا است:


سيستم‌هاي كنترل تطبيقي يا هوشمند چراغ‌هاي راهنمايي تقلطع‌ها:

سيستم‌هاي كنترل چراغ‌هاي راهنمايي تقاطع‌ها بايستي به گونه‌اي عمل كنند كه حداقل تأخيرها و توقف‌ها و حداكثر گذردهي و ايمني را در تقاطع‌ها حاصل نمايد.

شركت رهياب جم تهران توانايي طراحي و اجراي كامل سيستم‌هاي فوق از ابتدا تا انتها و نيز توانايي بهسازي عملكرد سيستم‌هاي موجود را دارد.


سيستم‌هاي هماهنگ يا مركزي كنترل ترافيك:

با ايجاد ارتباط و هماهنگي بين عملكرد چراغ‌هاي راهنمايي تقاطع‌هاي مجاور و توليد موج سبز، كمترين تأخير در شبكه ترافيك شهري حاصل مي‌شود. همچنين با ايجاد مركز كنترل ترافيك شهري، نظارت بر عملكرد كليه چراغ‌هاي راهنمايي و وضعيت ترافيك در سطح شهر امكان پذير مي گردد.

شركت رهياب جم تهران، توان انجام مطالعات براي انتخاب مناسب‌ترين سيستم كنترل هماهنگ يا مركزي تقاطع‌ها با توجه به شرايط ترافيك محلي و امكانات موجود، طراحي و اجراي كامل سيستم و نيز بهسازي عملكرد سيستم‌هاي موجود را دارد.


سيستم‌هاي كنترل و هدايت ناوگان‌هاي عمومي:

به منظور افزايش بهره‌وري و نيز نظارت بهتر بر عملكرد رانندگان ناوگان‌هايي چون اتوبوس‌راني،تاكسي‌راني، اورژانس، آتش نشاني، و گشت پليس از سيستم‌هاي مديريت ناوگان استفاده مي‌شود. در اين سيستم‌ها اطلاعات لحظه‌اي مربوط به موقعيت مكاني و وضعيت تك تك اعضاي ناوگان در يك مركز كنترل جمع آوري مي‌شود. اين اطلاعات به كمك نرم‌افزارهاي مناسب پردازش شده و با برنامه ريزي بهتر براي ناوگان، هدايت رانندگان و اطلاع‌رساني به مسافران و كاربران حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت ناوگان عملي مي‌شود.

شركت رهياب جم تهران توانايي طراحي و اجراي يك سيستم كامل كنترل ناوگان و يا ارائة مشاوره در اين زمينه را دارد.


سيستم هدايت و مديريت پاركينگ:

جمع آوري اطلاعات لحظه‌اي مربوط به ظرفيت پاركينگ‌ها و هدايت رانندگان به سمت پاركينگ‌هاي داراي ظرفيت خالي و نيز اعمال نرخ‌هاي متفاوت براي پاركينگ‌هاي حاشيه‌اي در طول شبانه‌روز از ابزارهايي هستند كه به بهره برداري بهينه از ظرفيت پاركينگ‌هاي موجود كمك مي‌كنند.

شركت رهياب جم تهران جهت طراحي و اجراي يك سيستم كامل و يا ارائه مشاوره در اين زمينه آمادگي دارد.


سيستم مديريت و كنترل تراكم در بزرگراه‌ها:

با نصب شناسگرهاي ترافيكي در فواصل مناسب در مسير بزرگراه‌ها اطلاعات لحظه‌اي مربوط به وضعيت ترافيك شبكة بزرگراهي جمع آوري شده و با كنترل دسترسي‌ها، اطلاع رساني به رانندگان، رسيدگي سريعتر به وقايع و تصادفات، كنترل محدودة سرعت مجاز و ... تراكم ترافيك در شبكة بزرگراهي كاهش داده شده و همچنين تراكم در شبكه حتي الامكان يكنواخت مي‌گردد.

شركت رهياب جم تهران قادر به ارائة مشاوره در مورد سيستم مديريت و كنترل تراكم در بزرگراه‌ها و نيز اجراي بخش‌هاي مختلف آن مي‌باشد.