شرکت رهیاب جم تهران

صفحه نخست محصولات خدمات مشاوره تقویم نمایشگاه پیوندها تماس با ما

 

توزین خودرو شناسگر ترافیکی

نمونه توزین در شرکت مپنا (کرج)

WL 110WL 103


 

باسکول محورکش استاتیک


جهت توزین خودرو با این نوع باسکول، خودرو باید محور به محور روی باسکول متوقف شود. اين باسكول داراي نمايشگر ديجيتال مي‌باشد که با اتصال دو عدد باسكول به يكديگر با استفاده ازكابل رابط ، وزن محور مربوطه (مجموع وزن دو چرخ) بر روي نماشگر هر باسكول ديده مي‌شود. باسكول WL103 داراي سيستم جبران حرارتي و تنظيم خودكار صفر مي‌باشد. براي افزايش دقت توزين مي‌توان از حصيرهاي ترازكننده كه ضخامت آن‌ها معادل ضخامت باسكول است، استفاده كرد. اين حصيرها يا  به صورت 4 حصير بلند هستند كه در دو طرف باسكول گسترده مي‌شوند و يا به شكل حصيرهاي كوتاهي هستند كه در هر مرحله از توزين در جلوي چرخ‌هايي كه روي باسكول نمي‌روند، قرار داده مي‌شوند. علاوه بر اين، با اتصال يك جفت باسكول‌ به پردازشگر EC100 يا كامپيوتر(با نرم افزارEC200)، امكان تهية پرينت لحظه‌اي از وزن چرخ‌ به چرخ، وزن محور به محور، وزن كلي خودرو و ميزان جريمه (متناسب با قوانين محلي) فراهم مي‌شود.