شرکت رهیاب جم تهران

صفحه نخست محصولات خدمات مشاوره تقویم نمایشگاه پیوندها تماس با ما

 

 

 

شناسگر ترافیکی توزین خودرو

 

T Port

VIP/ IVIP/ T

TraficamVIP/ D

 

بروشور VIP/ I


 

 

سیتسم تشخیص خودکار سانحه

VIP / I


در سیستم تشخیص خودکار سانحه، هر گونه رفتار غیر عادی ترافیکی یک سانحه و یا یک حادثه محسوب می شود. به عنوان مثال:

  • توقف خودرو در جایی که خودروها به طور عادی نباید توقف کند؛ علت توقف ممکن است روی دادن یک تصادف یا هر اتفاق غیر عادی دیگر باشد

  • عبور عابر پیاده در محلی که نباید عابری از آنجا عبور کند

  • حرکت خودرو در جهت خلاف

  • افت ناگهانی سرعت

  • ...

به محض اینکه سیستم سانحه ای را تشخیص بدهد،  روی تصویر در منطقه شناسایی شده یک کادر کشیده می شود، سیستم می تواند هشداری برای اپراتور ارسال کند و طبق برنامه تصویر مدتی قبل و بعد از سانحه را ضبط نماید. همچنین اطلاعات مورد نظر را در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره می کند که کاربر سیستم می تواند از همه این اطلاعات ذخیره شده استفاده کند.